MAT2018 1200x627 Materialendokotor Wouters3

Maak kennis met Materialendoktor Mariëlle Wouters!

Materials 2018 is dé plek waar de rol van materialen in het succes van een product centraal staat. Tijdens de (her)ontwikkeling van een product is de keuze van het juiste materiaal namelijk essentieel. In dit proces komt u een aantal cruciale vragen tegen. Heeft u een dergelijke vraag? Leg deze dan voor aan onze materiaaldoktoren, te vinden op stand 27. In dit blog stellen we graag Materialendoktor Mariëlle Wouters, materiaaltechnoloog en oprichtster MaterialsXpertise aan u voor.

“Mijn naam is Mariëlle Wouters. Als materiaaltechnoloog ben ik in mijn dagelijks werk bezig met het verkrijgen van inzicht in de relatie ‘product – proces – performance’. Sinds mijn studie aan de TU Eindhoven ben ik gefascineerd door de chemie van netwerken. Na mijn promotieonderzoek aan thermo-reversibele netwerken heb ik ruim 15 jaar bij TNO gewerkt. Als onderzoeker/projectmanager heb ik me bezig gehouden met veel verschillende materialen en een breed scala aan toepassingen. De rode draad door alle onderzoeken was het leggen van structuur-eigenschap relaties : ‘Wat bepaalt het gedrag van materialen en hoe kunnen we daar sturing aan geven ?’.

In 2016 heb ik mijn eigen bedrijf opgericht – MaterialsXpertise - waar ik mijn expertise rondom reologie, grensvlakspanning en dichtheid deel. Naast analyses geef ik advies, cursussen en trainingen specifiek rond het product/proces van de klant. Zelf blijf ik me ook ontwikkelen. Zo heb ik in 2017 bij Lijmacademie de cursus European Adhesive Specialist afgerond. Niet lang daarna ben ik begonnen met lesgeven – ik ben docent bij de cursus Lijmen die door Mikrocentrum en Lijmacademie wordt aangeboden.”

Wat zijn volgens u de meest voorkomende materiaalproblemen?

"Er zijn verschillende ‘drivers’ die een (her)ontwikkeling van een product sturen. Een veel voorkomende uitdaging is de verandering van de beschikbaarheid van een grondstof of de verandering in een productieproces. Daardoor moet er ‘gesleuteld’ moet worden aan een receptuur. Dit zijn grote uitdagingen omdat er dan iets veranderd in de driehoek ‘product – proces – performance’. Het is dan zoeken naar een oplossing zonder in te boeten op kwaliteit en betrouwbaarheid van het eindproduct. Kennis van zaken is hierbij van groot belang; niet alleen kennis van materialen maar ook van de mogelijkheden die er zijn om tot een oplossing te komen. Het vaststellen van vrijheidsgraden waarbinnen geopereerd kan worden en open staan voor ‘out-of-the-box’ mogelijkheden maakt het vinden van een oplossing kansrijk(er)."

Waar liggen de uitdagingen voor de (nabije) toekomst?

"Met betrekking tot materialen en materiaalontwikkeling vind ik dat de grootste uitdaging ligt in het bewust omgaan met de omgeving. Denk aan het gebruik maken van (nieuwe) hernieuwbare grondstoffen, multifunctionele materialen, slimme ontwerpen en dito processen zodat mens en milieu de kans krijgen om zich te herstellen. Dit vergt van ons allemaal een inspanning / bijdrage (zowel producent als consument). Zo wordt er al hard gewerkt aan het gebruik van ‘groene’ grondstoffen. Men wordt bewuster van de impact op mens & milieu. Daarom zijn ‘slimme’ materialen – materialen met meerder functionaliteiten – een nog steeds een belangrijke ontwikkeling. Als deze materialen dan ook nog eens worden toegepast in een schoon productieproces en een uiteindelijk object-design dat hergebruik mogelijk maakt is het helemaal mooi en is de cirkel rond."

Zijn er nieuwe technieken/oplossingen waar we (op korte termijn) rekening mee kunnen houden of die een antwoord geven op deze uitdagingen?

"Er zijn veel ontwikkelingen gaande op dit vlak – dit maakt het geven van concrete technologieën lastig. Over het algemeen zou ik zeggen dat acceptatie in de markt en de bereidheid om ook te investeren in de toekomst (niet altijd de goedkoopste variant) een belangrijke oplossingsrichting is. Goedkoop is uiteindelijk duurkoop.? 

Voor welke vragen kunnen bezoekers bij u terecht?

"Bezoekers kunnen bij mij met veel verschillende vragen terecht. Het toepassingsgebied van materialen is groot – Vanwege mijn achtergrond kan ik met veel vragen overweg. Mijn specialisatie ligt vooral op het gebied van polymere materialen en de (on)mogelijkheden die daar bij horen. Als er vragen zijn over producten, processen of uiteindelijke toepassingen kan ik uit mijn eigen kennis(sen) putten. Zoals eerder aangegeven ben ik gefascineerd door de chemie van netwerken, niet alleen chemische netwerken maar ook het leggen van connecties om elkaar verder te helpen. Dus, mocht ik het zelf niet weten verbind ik u graag met een van mijn contacten."

Waarom kan Materials 2018 bezoekers verder helpen volgens u? 

"Materials 2018 is een breed opgezette beurs waar belangrijke aspecten van het gebruik en het (leren) begrijpen van materialen aan bod komt. Tijdens deze twee dagen zijn zowel kennis(sen) en ervaring gemakkelijk toegankelijk gemaakt. Er is diepgang te vinden tijdens de lezingen, en het is gemakkelijk om de exposanten aan te spreken voor advies en/of informatie.

De kracht van Materials 2018 zit naar mijn mening vooral in de laagdrempeligheid. Het is gemakkelijk om uw idee of uitdaging te bespreken met de verschillende experts die aanwezig zijn. Weet uw gesprekspartner op dat moment niet een directe oplossing, dan zullen zij u altijd wel doorsturen naar een collega (al dan niet aanwezig op de beursvloer). Het zal niet snel voorkomen dat u zonder een leuk gesprek naar huis zal gaan - op welk vlak dan ook zal het wat voor u opleveren – uitbreiding van u kennis en zeker van u netwerk!"

Registreer gratis uw bezoek