MAT2018 1200x627 Materialendokotor Schuring

Materialendoktor Erik Schuring over materiaaluitdagingen

Materials 2018 is dé plek waar de rol van materialen in het succes van een product centraal staat. Tijdens de (her)ontwikkeling van een product is de keuze van het juiste materiaal namelijk essentieel. In dit proces komt u een aantal cruciale vragen tegen. Heeft u een dergelijke vraag? Leg deze dan voor aan onze materiaaldoktoren, te vinden op stand 27. In dit blog stellen we graag een van onze doktoren voor: Erik Schuring, Project leader Materials Testing & Analyses bij ECN (Part of TNO).

“Mijn naam is Erik Schuring en heb ruim 20 jaar ervaring als Projectleider Materialentechnologie, -testing en -analyse bij ECN (part of TNO)."

Wat zijn de meest voorkomende materiaalproblemen?

In zijn loopbaan is Erik Schuring diverse materiaaluitdagingen en –problemen tegengekomen. Erik: “Het grootste probleem bij materialen is dat deze vaak niet als materiaalprobleem wordt onderkent, maar bijvoorbeeld als een functioneel probleem zoals corrosie, slijtage of fabricage. Daarbij gaat het bijna altijd om systeemvraagstukken. Een systeem wordt dan gevormd door het materiaal en de gebruikscondities, de omgeving/milieu, de fabricage methode of verandering van de bedrijfscondities. Deze factoren werken op elkaar in en worden niet altijd voldoende onderkend. Het is daarom van belang dat de gehele keten, van eindgebruiker, ontwerper tot fabrikant, van begin tot eind helder hebben wat er verwacht wordt.” Ook het maken van de juiste materiaalkeuze is van belang om materiaalproblemen te voorkomen. Als tip geeft Erik dat het belangrijk is om te kijken naar de gehele cirkel van materiaalwinning, -gebruik en -terugwinning."

Waar liggen de uitdagingen voor de (nabije) toekomst?

Wanneer we kijken naar de nabije toekomst, ziet Erik een aantal uitdagingen: “Naast het behoud van kennis van de ‘oude’ materialen, zie ik ook uitdagingen in de ontwikkeling van materialen die ook in combinatie goed recyclebaar zijn (circulaire economie). Vraagstukken als: hoe zorg ik dat materiaal goed scheidbaar is en wat verstaan we daaronder, spelen hierbij een grote rol.”

Nieuwe ontwikkelen die om de aandacht vragen zijn bijvoorbeeld BioBase materialen, vaak is nog slechts een klein deel echt BioBased. BioBased staat ook niet synoniem voor biologisch afbreekbaar. Sommige BioBase plastics zijn net zo moeilijk afbreekbaar als plastics uit fossiele bron. Een ander aspect is de introductie van nano-technologie in coatings en oppervlakte behandelingen. Doel is oppervlakken specifieke eigenschappen te geven. Aandachtspunt is hoe om te gaan met zulke kleine deeltjes.

Voor welke vragen kunnen bezoekers bij u terecht?

“U kunt bij mij terecht met materiaaluitdagingen gerelateerd aan microscopie, mechanisch testen, materiaalanalyse, coating technologie, corrosiegedrag en troubleshooting voor zowel Ferro als Non-Ferro metalen.”

Waarom kan Materials 2018 bezoekers verder helpen volgens u?

“Op de beurs krijgt u als bezoeker de mogelijkheid kennis te nemen van o.a. kennisnetwerken op het gebied van materiaaltechnologie en wat het belang hiervan is in de innovatie en technologie. De vier pijlers op Materials zijn hierbij de rode draad. Eriks visie over de vier pijlers: “Materialen bepalen de functionaliteit en kwaliteit van het product. Materiaalanalyses zijn de middelen die tot de beschikking staan om de functionaliteit te testen en te controleren. Oppervlaktetechnieken helpen het goed functioneren. Veel systeemeigenschappen spelen zich af aan het oppervlak (zoals corrosie, slijtage en esthetica) en kunnen dus helpen bij een functioneel ontwerp. En verbindingstechnieken zullen ondanks de ontwikkelingen op het vlak van additive manufacturing altijd nodig blijven om onderdelen aan elkaar te verbinden. Het is dan van belang kennis te hebben van hoe de verbindingstechniek inwerkt op de functionaliteit van de constructie.”

Registreer gratis uw bezoek