• 13:30-13:55
  • Terra

Het testen van 3D-Geprinte componenten

  • Benjamin Denayer
  • Sirris

Het 3D printen van technische componenten heeft intussen voldoende maturiteit gehaald om in een steeds breder scala van sectoren en applicaties als volwaardige productietechnologie ingezet te worden. Dit betekent ook dat afnemers garanties vragen op de constante kwaliteit van de geproduceerde stukken. Leveranciers van deze 3D- componenten moeten dus de nodige kwaliteitsopvolgingsystemen gaan inbouwen in hun productie. Dit levert nieuwe uitdagingen over heel de keten aangezien bij 3D-printen de creatie van de component als van het materiaal vaak op hetzelfde moment gebeurd.