Programma Dag 2

 • 10:00-10:45
 • Terra

Welkom & bezoek expo

 • 10:45-11:10
 • Terra

Post process, where to start !

Post process is the ultimate after-printing process. The diversity in print solutions, gives the designers a lot of possibilities in post process solutions. Must we start with post process solutions from the designer step? Can I post process every part? We give you some answers where to start with postprocessing.

 • 11:10-11:30
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 11:30-11:55
 • Terra

Materiaalontwikkelingen voor een duurzame energietransitie

Een van de uitdagingen van de maatschappij is te komen tot een koolstof arme samenleving. Bedoeld wordt reductie van CO2 emmissies, stoppen met fossiele grondstoffen voor oa brandstof en basiscomponenten voor bijvoorbeeld kunststoffen.
Dit levert diverse uitdagingen op. De verwerking van bv biomassa tot brandstof en basiccomponenten levert nieuwe mateiraaluitdagingen op. De corrosiebelastingen worden zwaarder. Hergebruik van of afsluiten van oude olie en gasbronnen vragen materiaalkundige oplossingen. In deze presentatie wordt hier nader op in gegaan.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Materiaalontwikkelingen voor een duurzame energietransitie (2.2 MB)

 • 12:00-12:25
 • Terra

PreCoat, een andere kijk op oppervlaktepreparatie voorafgaand aan het coatingproces

PreCoat, een andere kijk op oppervlaktepreparatie voorafgaand aan het coatingproces Staalconstructies die na zand of gritstralen worden natgelakt (of gepoedercoat) lopen ondanks hoogwaardige verfsystemen en zorgvuldige voorbehandeling van het staaloppervlak toch kans op corrosie. Zelfs op onverwachte plekken, zoals een vlak deel. Dit kan diverse oorzaken hebben, bijvoorbeeld niet werken conform specificaties, te dunne laagdiktes aanbrengen, maar de oorzaak ligt vaker dan gedacht in een onjuiste oppervlaktebehandeling na het stralen. Het straalmedium of anderszins geprepareerd oppervlak is vervuild of zelfs vet. Voorafgaand (of in een incidenteel geval na) de straalprocedure wordt dan vaak een ontvetter op oplosmiddelenbasis (zoals een thinner) gebruikt. Toepassing van dergelijke producten (veelal met een doek) zorgt eerder dat de vetlaag wordt uitgesmeerd dan verwijderd, met alle gevolgen van dien. Deze ongewenste situatie is aantoonbaar met een waterbreektest. De waterbreektest is een eenvoudige, snelle en meestal niet-destructieve test (kan wel roestvorming veroorzaken) om de aanwezigheid van hydrofobe films te testen. De test wordt toegepast op vers gereinigde metalen, zoals staal en andere metalen die in een volledig schone toestand hydrofiel zijn en toont in dit geval vaak nog verontreiniging van de ondergrond aan doordat de waterfilm doorbroken wordt. Vervanging oplosmiddelen Het vervangen van solvent reinigers (thinner, xyleen, heptaan) is in verband met het gevaar voor brand , arbeidsomstandigheden voor medewerkers en het doel 0% VOC emissie een belangrijke uitdaging waar de conserverende staal industrie een oplossing voor zoekt. PreCoat met additief kan deze oplosmiddelen vervangen in de ontvettingsstap in de voorbehandeling van staal waardoor een betere kwaliteit en over het algemeen een kostenbesparing gerealiseerd kan worden.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  PreCoat, een andere kijk op oppervlaktepreparatie voorafgaand aan het coatingproces (3 MB)

 • 12:25-13:30
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Terra

Sustainable polymers: a myriad of circular opportunities!

Sustainable polymers are becoming increasingly important. Not only with the right functionality during the service life of end-products, but also in the entire product life cycle. The Sustainable Polymer Innovation Cluster (SPIC) develops new sustainable polymer solutions in close collaboration with its customers. Solutions range from the polymerization of the monomers to new (biobased) polymers to (chemical) recycling. This presentation will present some of the SPIC solutions in several exciting applications!


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Sustainable polymers: a myriad of circular opportunities! (2.7 MB)

 • 13:55-14:30
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 14:30-14:55
 • Terra

Verouderingstesten op lijmverbindingen

De lange termijn performantie van structurele lijmverbindingen zijn sterk gebonden door de duurzaamheid tegen veroudering van de gebruikte lijm. Veroudering van lijmen is gedefinieerd als een reductie van de sterkte in functie van de tijd. Deze reductie is hoofdzakelijk veroorzaakt door mechanische belasting en omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en Uv-straling. Om betrouwbare voorspellingen te maken over de levensduur van een lijmverbinding is het noodzakelijk om testen te kunnen uitvoeren in omstandigheden analoog aan de werkelijkheid. Hiervoor hebben we binnen de m-group een klimaatkast uitgebreid, zodat deze ons in staat stelt om lijmverbindingen te onderwerpen aan zowel vochtigheid, Uv-straling, temperatuur en statische of dynamische belasting. En dit alles gelijktijdig.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Verouderingstesten op lijmverbindingen (3.5 MB)

 • 15:00-15:25
 • Terra

Adhesion of UV-Curable Inks and Coatings

This lecture will give insights in different strategies on how to improve and optimize the adhesion of UV-curable inks and coatings on demanding substrates such as plastics, metals and glass. The strategy of ChemStream over the past decade has been to develop solutions for “direct to substrate adhesion” minimizing tedious priming- and other pre-treatment steps enabling a significant reduction of the TCO of our clients. We will present how the key parameters which influence the adhesion of a UV-curable ink or coating can be tuned: shrinkage; physisorption and the use of Hansen-solubility-parameters; chemisorption and the use of commercial as well as dedicated tailor-made adhesion promotors.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Adhesion of UV-Curable Inks and Coatings (1.8 MB)

 • 15:25-16:00
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 16:00-16:25
 • Terra

Multitechnical Nano-Analytics for Pharamceutics: Combinination of Synchrotron and Laboratory Sources

The increasing importance of Nano analytics for pharmaceutical technology opens a new field of applications for drug research and quality control by using, applying and developing novel tools. The upcoming (European, national and international) laws and regulations for ensuring quality of products will bring more rigorous rules especially in the pharmaceutical and food industries. Hence, the development/application and combination of new methods that allow useful results in the more sensible Nano-range, may respond to the new requirements and lead to a better quality of development and production as well as to shorter production-times, while avoiding drug side effects and bringing a financial benefit. CERIC-ERIC offers services based on Nano-analytical and multi-technique methodologies, which will be applied in order to meet requirements imposed on modern pharmaceutical products as well as to satisfy new restrictive quality rules.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Multitechnical Nano-Analytics for Pharamceutics: Combinination of Synchrotron and Laboratory Sources (3.4 MB)

 • 16:30-17:00
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 17:00-18:00
 • Terra

Happy hour

 • 10:00-10:45
 • Terra

Welkom & bezoek expo

 • 10:45-11:10
 • Luna

Digitale 3D meetmicroscopie

Wie is Keyence?
Wat doen we?
Korte live demonstratie van onze digitale microscoop


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Digitale 3D meetmicroscopie (1.2 MB)

 • 11:10-11:30
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 11:30-11:55
 • Luna

Lijmen en oppervlaktebehandeling: een verstandshuwelijk


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Lijmen en oppervlaktebehandeling: een verstandshuwelijk (9.1 MB)

 • 12:00-12:25
 • Luna

Surface treatment with atmospheric plasma technology

The lecture will give a short introduction into plasma surface engineering of materials (polymers, metals,..) with atmospheric plasma technology. The basic processes like precision cleaning, plasmaetching, activation and plasmapolymerisation will be highlighted. Newest developments for easy and economic scaleup for wide-area-treatment (sheet, coil) will be shown.

 • 12:25-13:30
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 13:30-13:55
 • Luna

Aligning digital design and manufacturing in the building industry

Peter Heideman is an architect with a strong focus on sustainability and innovation. Together with colleagues, he initiated a team ‘Computational Design’ at engineering firm Movares.
On the basis of several realized and to be realized projects he tells about the digitalization of the design process and digital manufacturing in the building industry.
The design process changes drastically. Not only are materials only being applied where necessary, the whole chain from the digital design up to maintenance is also organized in collaboration with the market and clients. In this way sustainability and life cycle are embedded in the project.

 • 13:55-14:30
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 14:30-14:55
 • Luna

Het meten van chemisch nikkel coatings, hoe doe je dat?

Chemisch ofwel stroomloos nikkel is een veel toegepaste deklaag voor technische toepassingen. Vanwege de bijzondere eigenschappen, worden deze coatings vooral aangebracht als bescherming van maatvaste producten. Juist daarom is een nauwkeurige meting van groot belang. De aanwezigheid van fosfor in een coating verandert de coatingeigenschappen, maar heeft daarnaast ook gevolgen voor de te gebruiken meetmethodiek. Tijdens deze voordracht leert u alles over de mogelijkheden en beperkingen van diverse meetmethodes die gebruikt kunnen worden voor laagdiktemeting, fosforgehaltebepaling en mechanische testen.

 • 15:00-15:25
 • Luna

Unique Force & Torque Measurement Testers Can Save Time and Money

 • Allan Benson Global Business Development Manager, Mark-10 Corporation namens J.J. Bos BV

Most manufacturers conduct quality checks on the products that they sell to end-users. Many industries need force and torque measurement testing to guarantee their specifications are being met. Traditional tensile testers are difficult to set up and slow to operate. Mark-10, a 40-year old, US designer and manufacturer of force and torque measurement has some solutions. Save time and money with the TT-01 Cap Torque Tester, the TT02 – Torque Tool Verification Device, the Crimped Wire Pull Tester & Ergo Kit. The presenter will divide his presentation up into 4, 8-minute sessions on each of these products.


Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Unique Force & Torque Measurement Testers Can Save Time and Money (943 KB)

 • 15:25-16:00
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 16:00-16:25
 • Luna

Coatings Technology for Fiber Reinforced Polymer Materials

Coatings and surface treatments for fiber reinforced polymer products become more and more important due to the growth of the number of applications. In addition to the much used gelcoats, also other functional coatings are available. For instance to make the surface fire resistant, to make it extra hard and strong for mechanical applications, or to make it icephobic and impact resistant which is of importance for de wind energy sector. In the presentation an overview will be given of the diverse coatings and treatments for processing and finishing of fiber reinforced materials.

 • 16:30-17:00
 • Terra

Pauze & bezoek expo

 • 17:00-18:00
 • Terra

Happy hour