• 11:30-11:55
  • Terra

Materiaalontwikkelingen voor een duurzame energietransitie

  • Ing. E.W. Schuring - IWE
  • ECN part of TNO

Een van de uitdagingen van de maatschappij is te komen tot een koolstof arme samenleving. Bedoeld wordt reductie van CO2 emmissies, stoppen met fossiele grondstoffen voor oa brandstof en basiscomponenten voor bijvoorbeeld kunststoffen.
Dit levert diverse uitdagingen op. De verwerking van bv biomassa tot brandstof en basiccomponenten levert nieuwe mateiraaluitdagingen op. De corrosiebelastingen worden zwaarder. Hergebruik van of afsluiten van oude olie en gasbronnen vragen materiaalkundige oplossingen. In deze presentatie wordt hier nader op in gegaan.